grb
СЕДИШТЕ:

Кнеза Милоша 99
11000 БЕОГРАД

тел:
+381 11 3615380
+381 11 3615395
факс:
+381 11 3615392

матични број: 07895275
ПИБ: 100265480

 

 Одлукa о поступку издавања пословних просторија у закуп јавног предузећа "Пословни простор Савски венац"


Правилник о давању у закуп привремених објеката – киосака на јавним површинама, који су у својини Jавног предузећа "Пословни простор Савски венац"

План и програм пословања за 2014. годину

Финансијски извештаји за 1. квартал 2014.

Финансијски извештаји за 2. квартал 2014.

Извршење буџета за период јануар-август 2014.


Систематизација

Финансијски извештаји за 3. квартал 2014.

Добродошли на званичну интернет презентацију Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" - Београд.
На овим страницама ћемо да вам се представимо, како бисте боље упознали наше предузеће и сазнали како предузеће даје свој допринос општим интересима грађана општине Савски венац.

Јавите нам које бисте информације желели да видите на нашим страницама.


 
ЈП "Пословни простор Савски венац" омогућава својим пословним партнерима повољно представљање на страницама овог сајта. Јавите нам се како бисмо се договорили о овом облику сарадње.
 

 

Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац" је основано Одлуком Скупштине Општине Савски венац од 17.03.1992.године.

Основна делатност Предузећа је изнајмљивање пословног простора, који је у фонду пословног простора. Предузеће располаже са укупно 42.226 м2, пословног простора, подељеног у четири зоне, екстра, прва, друга и трећа зона...>

Обавештење о репрогаму дуга

Одлука СО Савски венац о репрограму дуга

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

29.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 7/2014)


9.10.2014.

услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац број ЈН 7/2014 - позив за прикупљање понуда

услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац број ЈН 7/2014 - конкурсна документација


2.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 6/2014)


12.9.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 4/2014)


4.9.2014.

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник ЈП "Пословни простор Савски венац" - позив за прикупљање понуда

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник ЈП "Пословни простор Савски венац" - конкурсна документација


14.8.2014.

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - конкурсна документација


13.8.2014.

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - конкурсна документација


16.5.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 3/2014)


9.5.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014)

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2014)


15.4.2014.

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - конкурсна документација


9.4.2014.

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - конкурсна документација


7.4.2014.

Услуге давања информација о физичком распореду рада са странкама одељења и служби општинске управе Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге давања информација о физичком распореду рада са странкама одељења и служби општинске управе Савски венац - конкурсна документација


5.9.2013.

III појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


1.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору (ЈН бр. 04-08/2013) - Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


5.9.2013.

III појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


4.9.2013.

Обавештење о закљученом уговору (ЈН бр. 04-07/2013) - Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац"


2.9.2013.

III измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
II појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


29.8.2013.

II измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


13.8.2013.

Измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


12.8.2013.

Питања и одговори


2.8.2013.

Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац - позив за прикупљање понуда
Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац - конкурсна документација


19.7.2013.

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката - позив за прикупљање понуда
Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката - конкурсна документација

.